woodgift

Thanh toán

 

1Tài khoản công ty :

    Ngân hàng ACB - Chi nhánh Thủ Đức

    Tên tài khoản : Cty TNHH Wood Gift

    Số tài khoản   : 199777249

 

2Tài khoản cá nhân :

    Ngân hàng Vietcombank -  Phòng giao dịch Nguyễn văn trỗi :

    Tên tài khoản : Đỗ Tâm Tình

    Số tài khoản   : 0331003937162

 

3Tài khoản cá nhân :

    Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Phú Yên:

    Tên tài khoản : Đỗ Tâm Tình

    Số tài khoản   : 0103827537